[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
.: .: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ :. :.

นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  
สภาพสังคม  
 

สภาพทางสังค

1. การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์   ๔   แห่ง
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี

โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๕   แห่ง                                                                              
   -  โรงเรียนวัดสำโรง
   -  โรงเรียนบ้านตะโกรี
   -  โรงเรียนบ้านเสม็ด
   -  โรงเรียนพุทธบารมี
   -  โรงเรียนบ้านประดู่  

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน    ๑๐  แห่ง 

                      -  ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล                             ๑       แห่ง
                      -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                             ๑       แห่ง

2.สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                      - วัด / สำนักสงฆ์                                      ๖       แห่ง

3. การสาธารณสุข
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง           ๑       แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                      ๑๐๐ %                                                                            

.4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ

-  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ๑    แห่ง