[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
.: .: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ :. :.

นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ต.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประดู่ - บ้านโสน หมู่ที่ 7 บ้านโสน ตำบลสำโรง
22/ต.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้นไปบ้านโสน หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง
22/ต.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้นไปบ้านโสน หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง
22/ต.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้นไปบ้านโสน หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง
18/เม.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสงี่ยมถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18/ธ.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
18/ต.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2562
16/ส.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ด-ตะโกรี หมู่ที่ 4 บ้านเสม็ด ตำบลสำโรง อำเภอกพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/มิ.ย./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากกัดลิ้นไปบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง อำเภอกพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสำรินไปห้วยป๋าออง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองระกา หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองระกา หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกสายนางแต๋น หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกสายนางกี่ หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
14/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสายนานายสุพล หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
14/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกสายหนองแต้ หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
13/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
13/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
13/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำเภาถึงบ้านนางสมหวล หมู่ที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกัดลิ้นไปบ้านเขว้า หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายโดปถึงนานายสุม หมู่ที่ 9 บ้านพนาวัน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำสาธารณะ หมู่่ที่ 1 บ้านสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านผู้ช่วยทอม หมู่่ที่ 1 บ้านสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายฉันไลถึงบ้านนายสะอิ้ง หมู่ที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัีย จังหวัดบุรีรัมย์
12/ก.พ./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายตะวันออกเส้นที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลชัย จังหวัดบุรีรัมย์
24/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสนไปบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 6 บ้านโสน ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
24/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อยถึงบ้านนางคิม หมู่ที่ 8 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
24/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านประดุ่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
24/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านประดุ่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
16/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสม็ดไปตะโกรี หมู่ที่ 4 บ้านเสม็ด ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านโสนไปบ้านประดู่ หมู่ที่ 6-7 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
26/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกไปตามทุ่งนา หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
25/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านกัดลิ้นไปบ้านโสน หมู่ที่ 5-6 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสำโรงไปบ้านน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากคลองห้วยระกาถึงคลองหนองบัว หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18/ธ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนางเชื้อถึงบ้านยายไสว หมู่ที่ 9 บ้านพนาวัน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9/ต.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
9/ต.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
4/ต.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างแรงงานคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2561
19/พ.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ
28/เม.ย./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ค. จำนวน 2 โครงการ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
29/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงือนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ E 1/2560
10/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านตะโกรี
14/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
14/ต.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
26/ส.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ 2558 คร้ังที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาฃัย จังหวัดบุุรีรัมย์
26/ส.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาฃัย จังหวัดบุุรีรัมย์
10/มิ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 3 โครงการ เอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2559 ตำบลสำโ
10/มิ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองทำนบ หมู่ที่ 3 เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2559 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8/มิ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสรืมเหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
20/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2559
11/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
11/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
8/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
5/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 1-2559
5/เม.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 1/2559
29/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประมูลอีเล็กทรอนิกส์ E 1/2559
25/มี.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>