ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.1 - 11 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง