messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
public สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
๑. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป รวมทั้งอพยพไปทำงานต่างจังหวัด ๒. หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงสี (ขนาดเล็ก) ๑๗ แห่ง - ค้าขาย ๘๙ แห่ง เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและท้องถิ่น) ๑. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ๒. ข้อมูลด้านเกษตรกรรม ๓. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ๔. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้